Choral Vespers

Vocaliber zingt Chroal Vespers in de Bergkerk in Amersfoort

Zondag Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De Choral Vespers van deze maand worden gezongen door het koor Vocaliber o.l.v. Richard Vos. Cees-Willem van Vliet, orgel.

Motetten:
J.S. Bach, O Jesu Christ, meins Lebens licht
J.S. Bach, Komm, Jesu, komm
J. Rheinberger, Abendlied

Anglican chant:
Psalmen 8, 27B en 126

Hymnen:
LB 752 en 760

Vrije toegang, collecte bij de uitgang.