Choral Vespers: Bruckner

Choral Vespers met het Bergkerk Vocaal Ensemble.

Met onder meer muziek van de 200 jaar geleden geboren Anton Bruckner

 • Asperges me
 • Christus factus est
 • Vexilla regis

Verder hoor je op Engelse chant gezongen psalmen en hymns in deze meditatieve vesperdienst.

Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen, orgel

Gratis toegang. Collecte bij de uitgang.

Choral Vespers: Palestrina

De eerste Choral Vespers van 2024 met het Bergkerk Vocaal Ensemble.

Met onder meer muziek van de 16de-eeuwse Italiaanse componist Giovanni Pierluigi da Palestrina

 • Christe qui lux es dies
 • Sic Deus dilexit mundum
 • Improperium expectavit cor meum

Verder hoor je op Engelse chant gezongen psalmen en hymns in deze meditatieve vesperdienst.

Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen, orgel

Gratis toegang. Collecte bij de uitgang.

De ChoralVespers – gezongen vespervieringen – zullen dit jaar maandelijks plaatsvinden. Op enkele andere momenten in het jaar, zullen er de bijzondere concerten plaatsvinden, zoals op vrijdagavond 1 maart, een piano- en cellorecital met hedendaags-spirituele muziek van John Tavener.

 

Kerstnachtdienst

Advent Christ Carols door het Bergkerk Vocaal Ensemble in de Bergkerk in Amersfoort

‘De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen …’

De kerstnacht is een nacht van goed nieuws! Er is mooie muziek, we zingen kerstliederen, lezen het kerstevangelie en vieren de gemeenschap rond de tafel. Je bent van harte welkom in de kerstnachtdienst in de Bergkerk.

Het Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet zingt onder meer:

 • The fleeing child, is Jesus – Fredrik Sixten
 • Choral Alleluia – Colin Mawby
 • And all the stars looked down – Alan Bullard
 • No small wonder – Paul Edwards
 • A boy was born – Benjamin Britten

Choral Vespers

O nata lux

Choral Vespers aan het eind van de tijd van Epifanie: het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (ook wel ‘Maria Lichtmis’). Met Engelse koormuziek, psalmen en hymnen om mee te zingen.

Thomas Tallis – O nata lux
Smith – Nunc dimittis
Parsons – Ave Maria.
Anglican chant: Psalmen 103, 45 en 96.
Hymnen: LB 470 en 517
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, met Jan Jansen, orgel
Toegang vrij, collecte na afloop

Choral Vespers

Tristis est anima mea
Choral Vespers op de eerste passiezondag. Met indringende passiemuziek van Hongaarse componisten, psalmen in ‘anglican chant’ en hymnen en een Magnificat om mee te zingen.

Ernö Lányi – Adoramus te
Deák-Bardos – Parasceve (delen)
Ferenc Kersch – Tristis est anima mea.
Anglican chant: Psalmen 142, 86 en 43.
Hymnen: LB 239 en LB 547.

Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel
Toegang vrij, collecte na afloop

Herman Finkers | Sint Jorismis

Herman Finkers componeerde ter gelegenheid van zijn huwelijksinzegening in 1990 een Latijnse mis, de Missa In Honorem Sancti Georgii oftewel de Sint Joris Mis. Later schreef hij er ook een Credo bij en maakte andere bewerkingen. In de loop der jaren groeide zijn behoefte aan een intiemere versie. Hij herschreef zijn mis in een versie voor strijkkwintet, hobo, harp, klavecimbel en koor. Deze laatste versie zal in de Bergkerk ten gehore worden gebracht, in combinatie met de gezangen die in de middeleeuwse Joriskerk van Amersfoort hebben geklonken op de feestdag van Sint Joris (23 april).
Voorafgaand aan het concert, om 15.00 uur, zal Joris Vercammen, emeritus aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk een voordracht houden over zijn heilige naamgenoot en wat de gedachtenis van Sint Joris voor onze samenleving van vandaag zou kunnen betekenen.
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble en instrumentalisten o.l.v. Cees-Willem van Vliet

Choral Vespers

Loquebantur variis linguis
Choral Vespers op Pinksteren.

Met schitterende koormuziek van Thomas Tallis, waaronder diens beroemde ‘Loquebantur variis lingiis’ over de verschillende talen van het Pinksterverhaal. Daarnaast psalmen in ‘anglican chant’, hymnen en een Magnificat.

Tallis – O Lord, give thy holy Spirit; Tallis – Loquebantur variis linguis;
Tallis – Laudate Dominum.
Anglican chant: Psalmen 27, 107 en 104.
Hymnen: LB 360 en ‘O holy Spirit, Lord of grace’
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel

Toegang vrij, collecte na afloop

Leipzig 1723 – Sint Jan

Een dag na de feestdag van Sint Jan een reconstructie van de viering van die dag zoals die er kon hebben uitgezien in het eerste jaar dat Bach als cantor werkte aan de Thomaskirche in Leipzig. O.a. klinkt zijn eerste solocantate uit de Leipziger tijd ‘Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe’ en er klinken motetten die Bach zelf uitvoerde van Gabrieli, Steuccius en Vicentius. Gezongen koralen en orgelwerken completeren het geheel. Een bijzonder programma in midzomertijd.
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble en barokorkest o.l.v. Cees-Willem van Vliet; Jan Jansen, orgel
Tickets à € 15,- aan de deur of via https://sintjan1723.eventbrite.nl

Advent Carol Service

Advent Christ Carols door het Bergkerk Vocaal Ensemble in de Bergkerk in Amersfoort

In de donkerste tijd van het jaar kondigt de Advent Carol Service de komst van het licht aan. Het licht dat voor alle mensen gaat schijnen met Kerstmis.

In dit Festival of Lessons and Christmas Carols beland je gegarandeerd in kerstsferen.

Het Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet zingt:

 • Matin Responsory (I look from afar) – Palestrina
 • O Come, O Come Emanuel – arr. David Willcocks
 • People look East – Barry Ferguson
 • The Burning Babe – Jonathan Wikeley
 • Machet die Tore weit – Andreas Hammerschmidt
 • O Radiant Dawn – James MacMillan
 • Rorate Caeli – Dominic McGonical
 • E’en So Lord Jesus, Quickly Come – Paul Manz
 • Hymn: On Jordan’s Bank the Baptists Cry
 • Lo! he comes with clouds descending – David Willcocks

Gratis toegang. Collecte bij de uitgang.

 

Concert: De Victoria – Requiem 1605

Muziek op de Berg | Muziek voor Allerheiligen | De Victoria – Requiem 1605 | Zondag 29 oktober 2023, 16.00 uur

Tomás Luis de Victoria schreef zijn Officium Defunctorum voor de begrafenis van Maria van Spanje, dochter van Karel V, weduwe van Maximiliaan II en zelf weer moeder van twee keizers. Het was Victoria’s laatste compositie voordat hij in 1611 overleed en hij droeg het op aan Maria’s dochter Margaret, die non was in hetzelfde klooster als waar haar moeder overleed, en waar De Victoria als kapelmeester werkte. Het is één van de fraaiste Requiemzettingen uit de Renaissance en geheel gebaseerd op het eenstemmige gregoriaanse origineel. Het klinkt aan het begin van de week van Allerheiligen, als een gedachtenis voor de doden, tezamen met enkele andere van De Victoria’s motetten.

Uitvoerenden:
Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Gadze Heeres, gamba

Kaarten: € 20 (zaal) | € 15 (voorverkoop) | <25 gratis
Voorverkoop: requiem1605.eventbrite.nl